13هزار شعر در اعتراض به حمله امریكا سروده شده است

در پی تهاجم امریكا علیه عراق 13هزار شعر در اعتراض به جنگ سروده شده است.به نوشته روزنامه الدستور ، صبحی حدیدی ، منتقد درحاشیه جشنواره فرهنگی هنری جرش ، واقع در مركز هنری الحسین در اردن ، با اعلام این خبر افزود: سروده شدن این تعداد شعر ، نشان می دهد كه میان شعر و مدرنیسم فاصله ای نیست.وی افزود: تنها میزان كمی این اشعار مورد توجه نیست ؛ چرا كه در میان این اشعار ، نمونه های شعری تازه بسیار دیده می شود. این منتقد عرب خاطر نشان كرد: در میان این اشعار ، شعر محمود درویش ، شاعر فلسطینی و امجد ناصر ، شاعر اردنی ، شعرهای شاخصی هستند.