اشعار سطحی نمی توانند به عنوان "مرثیه" معرفی شوند

اشعار سطحی و شعرگونه هایی را که امروزه به عنوان مرثیه در محافل ادبی و مذهبی ، ارائه می شوند به هیچ عنوان مرثیه و شعر نیست.

حبیب الله چایچیان که در اشعار و مراثی خود "حسان" تخلص می کند ،فرمودند: باید این نکته مهم را در نظر داشت که مرثیه و شعر مذهبی هم برای خودش قواعد و آدابی دارد و نمی توان این وادی را دست کم گرفت.
استاد حسان که ده ها کتاب مرثیه و چندین دیوان شعر دارد و آثار قابل اعتنایی در حوزه ادبیات آیینی و ائمه اطهار خلق کرده است ، افزود: متاسفانه سلیقه نسل های جدید به شکل قابل توجهی تنزل یافته است ، این موضوع در حوزه شعر آیینی به خوبی خودش را نشان می دهد.
پدیدآورنده کتاب "ای اشک ها بریزید!"که تا امروز ، بیست بار منتشر شده است ، تصریح کرد: هجوم بی رویه اشعار سطحی به جامعه نمی تواند اصل ادبیات دینی و اهلبیتی را زیر سوال ببرد و خوشبختانه مردم که همواره از دوستداران و مخاطبان اصلی این نوع از ادبیات هستند ، تفاوت های موجود را تشخیص می دهند.
حبیب الله چایچیان که تازه ترین کتابش را با نام "زمزمه های قلب من" منتشر کرده و به تعبیر خودش شعرهایی است که این شاعر و نغمه سرای اهلبیت (ع) در روزگار پیری سروده و جمع آوری کرده است ، گفت: متاسفانه ناشران هم کمتر به سمت شعرهای جوهره دار و پخته می روند ، گویا برخی از آنها تحت تاثیر فضای به وجود آمده  واقع شده اند.
گفتنی است که کتاب "زمزمه های قلب من" توسط انتشارات جاویدان منتشر شده است.