نخستین‎‎ دبیرستان اسلامی‎ در فرانسه

نخستین‎‎ دبیرستان اسلامی‎ فرانسـه‎ از ماه‎ سپتامبر در شهر لیل‎ افتتاح‎ می‎ شود, به‎‎‎ گزارش‎ شبكه 5 تلویزیون‎ فـرانـسـه شورای‎ عالی‎ اموزش‎‎ و پرورش فرانسه‎ باتاسیس‎ این‎‎ دبیرستان خصوصی‎ موافقت‎ كرد. این‎‎‎‎ دبیرستان می‎ تواند دختران وپسران همه‎ ادیان‎‎ را ثبت‎ نام‎ كند و حجاب‎ اسلامی‎ دران ممنوع نخواهد بود.