مسابقات‎ قرآني‎ دانشجويان‎‎ ايران

تهران‎‎ ـ هجدهميـن دوره‎ مسـابقـات‎ قـرآنـي‎ دانشجويان‎‎ ايران, با شركـت‎ 300 دانـشجـوي‎ برگزيده‎ دانشگاهها و موسسات‎ عالي‎, مـرداد امسال‎ در شهركرد برگزارخواهد شد.
به‎ گزارش‎‎ واحد مركزي‎ خبر, بيش از 16 هزار دانشجوي‎ دختر و پسر در مراحل‎ اوليـه‎ اين‎ مسابقات‎‎ شركت كرده‎ بودند.
مرحله‎ نهايي‎اين‎ مسابقات‎, ششم‎‎ تا نهم مرداد, در رشته‎‎ هاي‎ حفظ, ترجمه, تفسير, ترتيل‎ و مقاله‎ نويسي‎ قرآن‎‎, شعر, داستان, خوشنويسي‎‎, نقاشي و نماهنگ‎ برگزار خواهد شد.