مدير خانه قرآن:براي اطلاع رساني ديني مناسب ، آشنايي با شرايط روز لازم است

مدير خانه قرآن گفت : اولين رسالتي که مسؤلان اطلاع رساني بر عهده دارند ، توسعه فرهنگ قرآني و ارائه آگاهي هاي لازم ، با شيوه هايي نو و مطابق با شرايط روز است .

پروين  غضنفري  ، مدير  خانه  قرآن ،  در  گفتگو  با خبرنگار  فرهنگي  " مهر " اظهار  داشت  :  بي شک ،  قرآن کريم ،  تنها منبع  عظيم  و غني  براي کسب  اطلاعات  لازم به منظور طي  مسير زندگي ،  به  نحوي  مطلوب  است  که  با  مساعدت رهبران  و ائمه  ديني ،  اين  راه  به  شايستگي  طي خواهد  شد .
وي  در ادامه افزود :  براي  اطلاع رساني  مناسب  و تأثير گذار ، لازم  است  مسؤلان ،  با  آشنايي  به  شرايط  روز  جامعه  و همچنين  با در نظر گرفتن  نيازهاي  روحي  و رواني اقشار مختلف  ،  برنامه هاي  اطلاع رساني  ديني  را  به گونه اي  تدوين کنند  که  به صورت  ريشه اي  و عميق ،  در مخاطب  نفوذ کرده  و راهنماي  او  در امور مختلف زندگي  باشد.
مدير  خانه  قرآن  همچنين  يادآور شد  :  بي ترديد   با  اطلاع رساني  شايسته  و مطلوب  مي توان  نقائص  اطلاع رساني  والدين  را جبران  و آنان   را  در هدايت  فرزندان  جامعه  به  خير و نيکي ،  ياري  کرد.
وي  در ادامه  توجه  و تلاش  مستمر ،  براي  جوابگوئي  به  نيازهاي  جمعيت  جوان  کشور را  بسيار ضروري  خواند  و گفت :  قشر  جوان  جامعه  با  توجه  به  شرايط  فردي ،  خانوادگي  ،  سني  و جنسي ،  نيازها  و اعتقاداتي دارند  که  بااطلاع رساني مطلوب  و آشنايي کامل  با نيازها  و خواستهاي  اين  قشر ،  مي توان  تأثير مطلوب  و سازنده اي  بر فکر و ذهن  آنان  گذاشته و  اثرات  مثبت  و ارزنده ي  آن را شاهد باشيم . 
وي   بهره گيري  از آخرين  استانداردهاي  روز  جهان  را عاملي  اساسي  در اطلاع رساني  ديني  عنوان  کرد  و افزود :  با  مشابه سازي   و همچنين  يکسان سازي  شيوه ها  در ارائه  مباحث  ديني  مي توان  در ارائه پيام ها  و اطلاعات به مخاطب ،   بسيار سازنده  عمل  کرد .
غضنفري   تأکيد  کرد  :  معرفي  مراکز  و منابع  غني  ديني   و  ايجاد  شرايط  مناسب  به منظور  دستيابي  و  بهره گيري  عموم مردم   از آنها  ،  از ديگر مسؤليت هاي   فعالان  در عرصه  اطلاع رساني  است  ،  بي ترديد  با  ايجاد  اين  موقعيت ،  
 آگاهي هاي   ديني  و فرهنگي  جامعه ،  به   حد  مطلوبي  ارتقاء  خواهد  يافت .
مدير خانه  قرآن  در ادامه  گفتگو  با  خبرنگار "مهر" ،  طرح   معضلات  جامعه را  براي  مخاطبان، از  ديگر موارد   ضروري  ،  براي  اطلاع رساني  ديني عنوان  کرد  و افزود :  اگر اين  اقدام  با هدف  دستيابي  به  راهکارهايي  براي  برطرف کردن  معضلات  و مشکلات  صورت  گيرد ،  بسيار  پسنديده  و راهگشا  خواهد  بود .
وي افزود:  بي ترديد لازم است  مسؤلان  اطلاع رساني  ديني  با  معرفي  معضلات  و ارائه  سازوکارهاي  مناسب  براي  انتقال  اطلاعات  و تأثيرگذاري  عميق  و ريشه اي  در مخاطب ، خدمات  مطلوب  و ارزنده اي  را  ارائه  دهند .
غضنفري  با  تصريح  اهميت  وهمچنين  حساسيت  توجه  به  اطلاع رساني  ديني ،  يادآور شد : توجه  و عنايت شايسته به  اين مقوله  از فرهنگ ،   در هر جامعه ،  پيامدهاي  بسيار مثبت  و زندگي سازي  را  بدنبال  دارد   و در مقابل ،  کم توجهي  ويا در برخي  موارد ،  بي توجهي  به  اين  مسئله ،  سردرگمي  و  کج روي هاي  مخرب  را  در پي  خواهد  داشت .
مدير  خانه  قرآن  در پايان ،  توجه  مسؤلان  به  امر  اطلاع رساني  فراگير و کاربردي را  بسيار  ضروري  عنوان  کرد  و گفت  تنها  در اين  صورت  است  که  شاهد   رشد  و بالندگي  اعضاي  جامعه خواهيم  بود .