تبريز ميزبان جشنواره منطقه 3 تئاتر دفاع مقدس است

جشنواره منطقه 3 تئاتر دفاع مقدس با حضور هشت استان کشور از 25 تا29 ماه جاري در آذربايجان شرقي ( تبريز ) برگزار مي شود.

 

به گزارش خبرگزاري" مهر" از اموررسانه اي نخستين جشنواره منطقه اي و دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس،  اين جشنواره با شرکت هنرمندان و نويسندگان و کارگردانان تئاتر استانهاي قزوين ، آذربايجان غربي ، سيستان وبلوچستان ، هرمزگان ، زنجان ،اردبيل ، کرمانشاه و شهرستانهاي استان تهران برگزار مي شود.
بر همين مبنا 67 متن نمايشي ازاستانهاي نام برده براي دبير خانه جشنواره ارسال شد که هيأت بازبيني و انتخاب مرکب ازآقايان حسين پارسايي ، محمد حيدري ، محمد رضاالوند، مسود عابدين نژاد، حسين راضي ، مهدي مکاري ،حجت الله سيد عليخاني و مالک حد پور سراج آثار بخش مسابقه را انتخاب کردند.
گفتني است جشنواره منطقه 3 تئاتر دفاع مقدس از بيست و پنجم تير ماه به مدت پنج روز در شهر، تبريز برگزار  مي شود.