نمايشنامه ماندگاري درباره تئاتر دفاع مقدس نداريم

احساس مي کنم تابه حال وضعيت مشخصي در مورد تئاتر نداشته ايم و نمايشنامه ماندگاري درباره دفاع مقدس نداريم.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا صابري کارگردان تئاتر در گفتگو با امور رسانه اي دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس ضمن بيان مطلب فوق افزود: مشکل اساسي تئاتر دفاع مقدس در عدم درک صحيح از اين گونه تئاتر نهفته است.

وي گفت : بايد يک حرکت جدي براي نهادينه شدن تئاتر دفاع مقدس صورت بگيرد و دراين رابطه ما بايد به جوهره جنگ برگرديم .
صابري با تأکيد بر به کارگيري نيروهاي حرفه اي جهت رشد جشنواره ها گفت: نقش شهرستانها در کليت تئاتر ما کمرنگ است ودر واقع در اين جشنواره ها ي استاني که من نيز مدتي عهده دار داوري آنها بوده ام ، کار در خور توجهي انجام نشده است و حتي جشنواره فجر هم مشکل را نتوانسته است حل کند.
وي همچنين تصريح کرد: بستر سازي براي تئاتر دفاع مقدس صورت نگرفته است و نيروها و آثاري که در اين جشنواره حضور دارند محکم وقوي نيستند.