پـيكـر پــاك‎ و مطهر 300 تن‎‎ از شهداي‎ دفاع مقدس‎ در تهران تشييع‎ مي شود

 همزمان با ايام‎ سوگـواري‎ صـديقـه‎ طاهره‎‎ حضرت‎ فاطمه زهرا(س‎) پـيكـر پــاك‎ و مطهر 300 تن‎‎ از شهداي‎ دفاع مقدس‎ در تهران تشييع‎ خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس كميته جسـتجـوي‎ مـفقـوديـن‎ ستـاد کل نيروهاي‎‎ مسلح‎ در باره‎ آخرين‎ وضع‎ پيگيـري جستجوي‎ پيكر پاك‎‎ شهيدان‎ در داخل‎ خاك عراق‎ گفت‎: ما از طريق‎ كميته‎‎هاي‎ مـردمـي‎ كـه در عراق‎ براي‎ ساماندهي‎ به‎ امور مـردم‎ مصيبـت‎ ديده‎‎ تشكيل‎ شده توانسته ايم ‎ 165پيكـر را در چند نقطه‎ مرزي‎ تحويل‎ بگيريم‎ .
سردار باقرزاده‎‎‎ در باره مشخصات‎ شهيداني‎ كه قرار است‎‎ در ايام‎ فاطميه‎ تشييع‎ شونـد گفـت : 75 پيكر داراي‎ هويت‎ و 225 پيكر ديگر گـمنـام‎ هستند.
براساس‎ برنامه‎‎ ريزي‎‎ صورت گرفته ، مراسم‎ سوگواري به مدت‎ سه‎ شب‎ در روزهاي بيستم تا 22 تيرماه  در مـصلـي‎ بزرگ‎ امام‎‎ خميني‎ (ره‎) با نام ميثاق‎ با فدائيان‎ فاطمه(س)‎ برگزار مي‎شود.