زندگي 313 سردار شهيد ، در شبکه دوم سيما

زندگي 313سردار شهيد دفاع مقدس ، جهت پخش از شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي ، در دست تهيه است .

به گزارش خبرگزاري مهر،  اين مجموعه مستند که در اولين مرحله دربرگيرنده زندگي 52 سردار شهيد هر کدام به مدت 15 دقيقه مي باشد ، به سفارش شبکه دوم سيما ، توسط  موسسه فرهنگي هنري جنات فکه در دست تهيه است .

به گفته دست اندرکاران اين مجموعه ، پرداختن به خاطرات و ناگفته هاي شهداي استانها و شهرستانهاي مختلف ، در تهيه اين برنامه از اولويت ويژه برخوردار است و به همين منظور ، با وجود گرماي شديد ، عوامل اين مجموعه اولين بخشهاي کار را از استانهاي کرمان و سيستان و بلوچستان شروع کرده اند .

" علي حسين پور " تهيه کننده  و " حميد داودآبادي " کارگردان اين طرح هستند .