فارسي ، زبان ملي ايران و زبان دوم جهان اسلام است

مرکز گسترش زبان فارسي در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي فعاليت هاي بسيار ارزنده اي داشته است و اين فعاليت ها علاوه بر بسط فرهنگ و تمدن ايران ، در خنثي سازي تبليغات منفي عليه جمهوري اسلامي ايران نيز بسيار مؤثر خواهد بود .

حسن  ديده بان  ،  مسئول  اداره  دوره هاي  آموزشي  مرکز  گسترش  زبان  فارسي  در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  در گفتگو با خبرنگار فرهنگي " مهر "  تأکيد  کرد :  زبان  فارسي  زبان  ملي کشور ايران  و زبان  دوم  جهان اسلام  است  و بايد  براي  ترويج  و گسترش  اين  زبان  ملي  فعاليت هاي  مثبت  و ارزنده اي  انجام  شود .
وي  با اشاره  به  دستاوردهاي  مثبتي که   آموزش  و ترويج  زبان  فارسي  بدنبال  دارد   گفت : زبان  فارسي  جزئي از  آداب  و فرهنگ ايران زمين  و همچنين  فرهنگ  انقلاب  اسلامي  است  و بي شک  اشاعه  اين  زبان  ، ترويج  و گسترش  فرهنگ هاي  ملي  و انقلابي  کشور ايران را  در پي  خواهد  داشت .
ديده بان  تصريح  کرد :  براي  توسعه  و  گسترش  اين  زبان بايد  آموزش  را سرلوحه  فعاليت ها  و اهداف خود  قرار دهيم  و براي  اين  کار ،  مرکز گسترش زبان  فارسي  در سازمان  فرهنگ  و ارتباطات اسلامي  برنامه هاي  مشخصي  دارد .
وي  در اين  مورد به  برگزاري  کلاسهاي  آموزش زبان فارسي  براي دانشجويان ، استادان  و ساير علاقه مندان  اشاره  کرد  و افزود :  برخي  از علاقه مندان  در  دانشگاههاي  کشور خود  با استفاده  از امتياز کرسي زبان  فارسي به فراگيري اين زبان پرداخته   و برخي نيز از طريق مرکز گسترش زبان فارسي  به  ايران دعوت شده  و از امکانات  اين مرکز جهت  فراگيري  اين زبان  استفاده  مي کنند  ،  همچنين  از  نزديک با  فرهنگ  و تمدن  کشور ايران  و دستاوردهاي  انقلاب  اسلامي آشنا مي شوند .
مسئول اداره  دوره هاي  آموزشي  مرکز گسترش  زبان  فارسي  در ادامه  گفتگو  با خبرنگار " مهر "  به  ديگر تبعات مثبت  بسط  و گسترش  زبان  فارسي  از طريق  آموزش هاي  داخلي  و خارجي  اشاره  کرد  و افزود  : با آموزش زبان  فارسي ،  تبليغات گسترده اي  که  عليه  کشور ايران اعمال  مي شود  خنثي خواهد  شد  و فراگيران زبان  فارسي  با مطالعه  متون   فارسي  ،  ارتباط  مستقيم  با ايرانيان  خارج از کشور و يا  ارتباط  از طريق  سفر  به  کشور  ايران  ،  به  درستي  و  بدون   هيچ  تحريفي  با  مسائل  مربوط  به  ايران  و  به ويژه   واقعيت هاي   روز  جامعه  ايران  آشنا  مي شوند  .
وي  در اين مورد  تصريح   کرد :  آشنائي  قشر علمي  و فرهنگي  غير ايراني  با  فرهنگ  و  تمدن عظيم ، غني  و اصيل ايران  سبب  مي شود  اين  قشر  فرهيخته  ،  واقعيت هاي  کشور  اسلامي  ايران  را  از نزديک  لمس  کرده   و بي ترديد  اين  حرکت   نقش به  سزائي در  خنثي سازي   تبليغات   دشمن  بر عليه  نظام   جمهوري  اسلامي  ايران خواهد  داشت .
"ديده بان"  همچنين  به  آثار و تبعات  مثبت  و ارزنده  ارتباط  زباني  بين  دو کشور اشاره  کرد و گفت :  ارتباط  استادان   و دانشجويان  غير  ايراني  با  استادان  و دانشجويان  ايراني  ،  انتقال  اطلاعات  و تحقيقات  ادبي ، علمي  و فرهنگي  دو کشور
 را در پي دارد  و  بي شک  اين  ارتباط   براي  دو کشور  بسيار سازنده  و مطلوب  است .