115 هزار مدرسه کشو ر کتابخانه ندارند

ادر حالي که در سراسر کشو ر 120 هزار مدرسه فعاليت دارند ، قرار است، همزمان با هفته کتاب 10 هزار نمايشگاه کتاب در 10 هزار مدرسه برپا مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"در نشست  بررسي طرح 10 هزار نمايشگاه در10 هزار مدرسه که امروز با حضور معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مسئولان موسسه مناديان تربيت و نمايندگاني از انجمن نويسندگان کودک و نوجوان ، اتحاديه ناشران ، اتحاديه ناشران کودک و نوجوان ، اتحاديه ناشران فارس و انجمن ناشران کتابهاي آموزشي  برگزار شد،عبدالحميد خرسند رو، مدير انتشارات مناديان تربيت گفت : ما آمادگي خود را براي برپايي 15000 نمايشگاه اعلام مي کنيم واز وزارت آموزش و پرورش ، وزارت  ارشاد وانجمن هاي فرهنگي در خواست مي کنيم که ما را در انجام اين امر خطير ياري کنند و نظرات و پيشنهادات خود را اريه دهند. وي افزود: همين قدر که ميزان فروش کتابها از 500 ميليون تومان به 5/2 ميليارد تومان  رسيده  است براي ما جاي اميدواري است .
 علي اصغر رمضانپور، معاون فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي در ادامه نشست،  با اعلام حمايت از اين طرح گفت : ما در سطح کشور با  5/18 ميليون دانش آموز روبرو هستيم که در 120 هزار مدرسه تحصيل مي کنند و قدرت ما براي برگزاري نمايشگاه 10 هزا نميشگاه است اين توقع به جايي است که اين دانش آموزان انتظار داشته باشند اين نمايشگاهها در مدارس آنها نيز برپا شود ، به عقيده من دراين جلسات به جاي  قضاوت و ارزيابي بايد براي بهبود کار پيشنهاد و روش هايي براي گسترش اين نميشگاهها ارايه داد.
در ادامه مراسم پيشنهاداتي همچون ، نياز سنجي براي تهيه کتابها ، شناخت مخاطبان در سراسر کشور ، خريد از ناشران خصوصي ، اعلام ضوابط خريد کتاب به طور علني ، اعلام اسامي کتابهاي خريداري شده ،  انتخاب کتابها از طرف مدارس ، خريد کتابهايي که در جشنواره هاي مختلف صاحب رتبه شدند ، استفاده از داوران و کارشناسان خبره و آگاه در زمينه خريد کتاب ، حذف ديد گاه سنتي در خريد کتاب از طرف نمايندگان انجمن ها و اتحاديه هاي فرهنگي کشور که در زمينه کتاب و نشر فعال هستند ارايه شد.
روشنفکر معاون پژوهش و برنامه ريزي اين طرح نيز با اشاره به اين که از 120 هزار مدرسه در سطح کشور 5000 مدرسه داراي کتابخانه است گفت : در نظر سنجي که در پنجمين دوره برپايي نمايشگاه کتاب مدارس انجام شد از 5 هزار و 44 پاسخگو نظر سنجي شد که نتايج  زير بدست آمد:

2 درصد مسئولان استانها اظهار داشتند که نمايشگاه کتاب 4يا5 بار در مدارس آنها برپاشده است .
82 درصد مسئولان استانها اظهار داشتند که يا نمايشگاه برگزار نشده ويا يک يا دو بار برگزارشده است .
76 درصد دانش آموزان هر روز از نمايشگاه بازديد کرده اند.
96 درصد دانش آموزان طرح را مثبت دانستند .
85 درصد دانش آموان خواهان اجراي طرح در مدارس خود شدند.
3/75 درصد دانش آموزان از قيمت کتابها راضي و مابقي ناراضي بودند .