اصطلاحات جنگ طلبانه بوش در يک فرهنگ لغت معتبر انگليسي ثبت شد

بر خي اصطلاحات جرج بوش رييس جمهور آمريکا که از روحيه جنگ طلبانه او حکايت مي کند ، در فرهنگ لغت جديد انگليسي به انگليسي کالينز ثبت شده است .

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته روزنامه انگليسي زبان گاردين چاپ انگلستان ، فرهنگ لغات جديد کالينز بر خي از عبارات مورد علاقه بوش همچون تغيير رژيم ، نقشه راه ، دولت شرور و تروريست خفته- را تحت مداخلي جداگانه با عنوان بوشيسم در خود گنجانده است .
بنابراين گزارش ، در اين فرهنگ معتبر جهاني  که بيش از پنج هزار و پانصد مدخل جديد در آن قيد شده است ،   همچنين جديدترين اصطلاحات روزجهان  ازجمله سارس ، ماليات نهان ،   هري پاتر ، کويد يچ (شخصيت مقابل هري پاتر )،  گروه القاعده و...به چشم مي خورد .
جري باترفيلد، مسوول تدوين اين فرهنگ لغات با اشاره به اين که اصطلاح سازي و اصطلاحات و عبارات جديد توانايي و انرژي خاصي به زبان انگليسي اعطا کرده است گفت : موسسه کالينز بر اين عقيده است که فرهنگ لغات نبايد زبان را ديکته کند بلکه بايد به گفتار حال حاضر مردم  تنها گوش فرادهد  زيرا زبان يک موجود زنده است که در شرايط زماني و مکاني تعريف مي شود .
برخي از منتقدان فرهنگ لغت
جديد کالينز معتقدند اين موسسه تنها براي ايجاد جذابيت و فروش بالا به گنجاندن بيش از پنج هزار مدخل جديد در فرهنگ جديد خود دست زده است .