براي دريافت جايزه به آمر يکا نمي روم

" مسعود راجي " نامزد برترين شاعر سال 2003 که قرار است از 15 تا 17 مرداد ماه سال جاري براي خواندن شعر و دريافت جايزه در شهر واشنگتن آمريکا باشد گفت : به آمريکا نمي روم .

اين شاعردرگفتگو باخبرنگارادبي مهر، در مورد شعرارسالي خود به اين مسابقات گفت: اين شعر با نام « تجربه جديد » به زبان انگليسي سروده شده است و مردم جوامع امروز را به استفاده از  تجربيات پيشين بشريت توصيه مي کند.
راجي درباره شرکت کردن دراين مسابقه بيان داشت :  با اطلاع يافتن ازاين مسابقه که توسط " انجمن شاعران جهان "  هر ساله برگزار مي شود ،اقدام به ارسال شعراز طريق اينترنت نمودم ، بعد ازمدتي ازطريق نامه مطلع شدم که مرا به عنوان نامزد برترين شاعر سال 2003 انتخاب  کرده اند، سپس دعوت نامه اي براي شرکت درمراسم انتخاب برترين شاعرسال 2003، همراه با تصوير جامي که قرار است به عنوان تقدير، طي مراسمي در شهر واشنگتن آمريکا  به من داده شود ،ارسال شد . البته به دلايل نداشتن هزينه ي سفر در اين مراسم شرکت نخواهم کرد .

 وي در مورد آثاري که تاکنون منتشر کرده است گفت : تاکنون درزمينه شعرهيچ کتابي منتشرنکرده ام و تنها، سياستنامه هاي شوراي اروپا رادرباره مسايل فرهنگي  به زبان فارسي ترجمه کرده ام که مورد تحسين دبير کل شوراي اروپا نيز واقع شده است ، همچنين  50 قطعه ازاشعار شاعراني چون ، شکسپير ، جان کيتس ، کامينگز ، اودن ، آلن پو ، پاسترناک و وزنسنسکي را به فارسي ترجمه کرده ام  که  به دليل مشکل مالي و نداشتن" ناشر"هنوز موفق به چاپ آنها نشده ام .  
مسعود راجي  هم اکنون در شهر " نيشابور" به تدريس درس رياضي و رايانه به کودکان و نوجوانان مشغول است .