ظرفيت هاي تئاتر دفاع مقدس کشف نشده است

به گزارش خبرنگار هنري مهر " محمد رضا خاکي" مدرس دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گويي با امور رسانه اي نخستين جشنواره منطقه اي و دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس، با اعلام اين مطلب افزود: آثار نمايشي دو دهه گذشته ما تعريف روشني ندارد و کاملا بر حسب اتفاق و سليقه شکل  گرفته اند. بنابراين موضوعاتي که در نمايش ها ديده مي شود کاملا اتفاقي است و تعريف جامعي ندارد تا تماشاگر تکليف خود را بداند که با چه نوع تئاتري روبرو مي شود.

وي درباره لزوم پرداختن به تئاتر دفاع مقدس گفت: تئاتر معمولا به پديده هاي اجتماعي مختلف مي پردازد، بنابراين موضوعي مثل جنگ هم مي تواند يکي از اين موضوعات باشد.

در همين راستا " افشين خورشيد باختري" منتقد تئاتر در مورد تئاتر دفاع مقدس گفت: ظرفيت هاي تئاتر دفاع مقدس کشف نشده است. ما به اين نوع تئاتر به شکل کامل و جامع نپرداختيم و بيشتر بر وجوه تبليغاتي آن تاکيد شده است.

خورشيد باختري ادامه داد: براي ارتقاء اين نوع تئاتر بايد بستري فراهم شود تا هنرمند راحت تر به دغدغه هايش بپردازد تا ما شاهد تداوم و تنوع اين نوع تجربيات در اين حوزه باشيم.

وي درباره ضرورت برگزاري اين گونه جشنواره ها، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ما حيات تئاتر بستگي زيادي به جشنواره ها دارد و تنها شکل رسمي در کشور ماست که تئاتر در آن جريان دارد و هنرمندان از طريق اين جشنواره ها مي توانند تئاتر را با موضوعات مختلف به اجرا در بياورند. اگر جشنواره در کنار ديگر فعاليت هاي تئاتري شکل گيرد، مي تواند تاثير گذار باشد. اما اگر هدف صرف برگزاري جشنواره باشد چنين اتفاقي نمي افتد.

اين منتقد با اشاره به منطقه اي بودن جشنواره تئاتر دفاع مقدس گفت: منطقه اي شدن اين جشنواره کار بسيار خوبي بود و به هر حال از تمرکزگرايي جلوگيري مي کند. منطقه اي برگزار کردن جشنواره گستردگي و تعداد مخاطبين را بيشتر مي کند، اما براي تقويت گروه هاي نمايشي شهرستاني به تنهايي کافي نيست.