نام برنامه :شهادت نامه ی امام حسین (ع)

توضیحات  دانلود با استفاده از QR Code :

QR Code روش جدیدی برای لینک دادن در وبسایت ها است که با استفاده از آن می توانید فایل مورد نظر را به صورت مستقیم در گوشی یا تبلت خود دانلود کنید.
برای استفاده از این حالت مراحل زیر را دنبال کنید:
1- درابتدا برنامه Barcode Scanner را دانلود کنید.
2- سپس فایل APK را به گوشی خود منتقل کرده و نصب کنید.
3-در منوی گوشی یا تبلت خود برنامه را باز کنید.
4- خط قرمز وسط صفحه ی گوشی یا تبلت خود را بروی QR Code مورد نظر نگاه دارید تا برنامه آن را شناسایی کند.
5- سپس بعد از ثبت لینک توسط برنامه گزینه ی Oped Browser را انتخاب کنید تا فایل مورد نظر شروع به دانلود شود.