نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است از مشکلات نهراسید با توکل بخدا انجام دهیدان شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان شاءالله همه ی مشکلاتتان حل خواهد شد.
نتیجه معامله:
خوب است ان شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
حج
آیه:
39
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2017 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo