گزیده سخنان شهید آوینی
 

 

 

آموزش و فرهنگ(در نظام اسلامی) در خدمت رفع محرومیت‌ها و از بین بردن فقر قرار نمی‌گیرد، بلکه مبارزه با فقر در خدمت اعتلای معنوی و فرهنگی است.

نام مقاله :در معنای‌ توسعه


 

 


Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved