گزیده سخنان شهید آوینی
 

 

 

دنیای جدید رفاه و رونق اقتصادی خود را مدیون جنگ است، جنگ مستمری که هیچ‌گاه پایان ندارد، جنگ مستمری که اربابان اقتصادی دنیا، صاحبان کارتل‌ها و تراست‌ها نمی‌خواهند پایان داشته باشد، چرا که منافع اقتصادی آنها تماماً به جنگ وابسته است.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد


 

 


Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved