یا رحمه للعالمین خوش اومدی روی زمین/ داره می باره برات ماه و ستاره فدایی تو منم با یه اشاره/ آرزوی من دوباره همینه الهی که بیام پابوست مدینه/ چراغونیه همه ارض و سما ...