نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مشکلاتی وجود دارد ولی با توکل بخدا قابل حل است اقدام کنید.
نتیجه معامله:
از مشکلات نهراسید ان شاءالله سود خوبی نصیبتان خواهد شد.
سوره:
یوسف
آیه:
64
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2017 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo