شهید آوینی
 
آثار برگزیده کتاب سال حوزه معرفی شدند

24 اثر برگزیده و سه پایان نامه مقطع دکتری صبح امروز، پنج شنبه، در همایش کتاب سال حوزه به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

در همایش کتاب سال حوزه که صبح امروز با حضور آیت الله مکارم شیرازی، محمد حسین صفار هرندی، مدیر و معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد آثار برگزیده نهمین همایش کتاب سال حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این همایش در موضوع فقه چهار اثر مورد تقدیر قرار گرفت. این آثار عبارتند از "المکاسب المحرمه" نوشته آیت الله محمد فاضل لنکرانی، "فقه الغسامه و موقفها فی حجج القضا" نوشته آیت الله محمد علی رازی زاده، "موسوعه الفقه الاسلامی جلد ششم" تالیف موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، "شرح المهذب قاضی ابن البراک جلد یک و دو" نوشته علی اکبر زمانی نژاد و "مبانی مسئولیت قراردادی" نوشته سید حسن وحدتی شبیری.

فقه و کلیات / فقه و حقوق
در موضوع فقه و کلیات نیز موسوعه الفقیه المیسره (نوشته محمد علی انصاری) و در موضوع فقه و حقوق دو کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا نوشته گروهی از مولفان و مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی نوشته جلال الدین قیاسی به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

اصول / فلسفه و کلام
بر اساس این گزارش در موضوع اصول "نظریه حق الطاعه" نوشته رضا اسلامی مورد تقدیر قرار گرفت. در موضوع فلسفه و کلام نیز کتابهای "بنیان مرصوص" نوشته حسین مظفری و "درآمدی به نظام حکمت صدرایی جلد اول" نوشته عبدالرسول عبودیت مورد تقدیر قرار گرفتند.

تاریخ و کلام / تصحیح و تحقیق
در موضوع تاریخ و کلام کتاب "تحلیل تاریخی نشانه های ظهور" نوشته مصطفی صادقی به عنوان اثر برتر معرفی شد. کتاب "تمام نهج البلاغه" نوشته سید محمد صادق موسوی فرد نیز در موضوع تصحیح و تحقیق مورد تقدیر قرار گرفت.

قرآن و حدیث
همچنین کتابهای "سبک شناسی دانش رجال الحدیث" نوشته محمد حسن ربانی، "اسباب اختلاف الحدیث" نوشته محمد احسانی فر لنگرودی و "قواعد التفسیر لدی الشیعه والسنه" نوشته محمد فاکر میبدی به عنوان آثار برتر در موضوع قرآن و حدیث معرفی شدند.

اقتصاد اسلامی
در موضوع اقتصاد اسلامی دو اثر نظریه پردازی اقتصاد اسلامی نوشته حسن آقا نظری و کتاب ماهیت بهره و کارایی اقتصادی آن نوشته سید محمد کاظم رجایی تقدیر شدند.

دانش سیاسی و تاریخ و سیره
کتاب "ولایت فقیه در اندیشه فقیهان" نوشته دکتر یعقوب علی گرجی در موضوع دانش سیاسی و کتاب کتاب شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه نوشته علی ابوالحسنی در موضوع تاریخ و سیره به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

علوم تربیتی و اجتماعی
همچنین در موضوع علوم تربیتی و اجتماعی کتاب "درآمدی بر روانشناسی دین" نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل مورد تقدیر قرار گرفت.

ادبیات / حدیث و ترجمه
دو کتاب "اصحاب امام علی" نوشته اصغر ناظم زاده و "خدا زیباست" نوشته احمد شهدادی در موضوع ادبیات مورد تقدیر قرار گرفتند. در موضوع حدیث و ترجمه نیز کتاب "صحیحین کائیک مطالعه" نوشته محمد منیر خان لکهین پوری به زبان اردو به عنوان آثر برتر معرفی شد.

پایان نامه های شایسته تشویق
همچنین در معرفی پایان نامه های شایسته تشویق از حدود 150 پایان نامه سطح چهار (دکتری) 3 اثر احکام فقهی اوراق بهادار نوشته سید عباس موسویان، نیاز بشر به دین نوشته هادی فنایی و پایان نامه مبانی خداشناسی و انسان شناسی اقتصاد اسلامی نوشته علی اکبر هادوی نیا به عنوان آثار شایسته تشویق معرفی شدند.

ناشران برگزیده
انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به عنوان ناشران برگزیده نهمین همایش کتاب سال حوزه مورد تشویق قرار گرفتند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo