شهید آوینی
 
تحقیق جدید فرهنگستان علوم برلین درباره قرآن

«فرهنگستان علوم برلین ـ براندنبورگ» پروژه جدیدی را درباره مطالعه قرآن از جنبه‌های مختلف در دست دارد. 

در این کار تحقیقاتی اسلام‌شناسان آلمانی روی مباحث گوناگونی از قرآن کریم مطالعه و تحقیق می‌کنند.

تحقیق بر سوره قرآنی در شکل آغازین آن و به ترتیبی که بر پیامبر اکرم (ص) وحی شده، از جمله این تحقیقات است.

به گزارش پایگاه اینترنتی رایزنی فرهنگی ایران در برلین، این تحقیق از سوره «علق» آغاز می‌شود و نه به شکل مدون موجود که از سوره «بقره» تا سوره «ناس» است.

جنبه‌های تاریخی، شرایط زمانی و مکانی، معانی و برداشت‌های متفاوت از کلمات عربی در 1400 سال پیش در مقایسه با زمان حال، احادیث مربوط به قرآن مجید و تفاسیر گوناگون مورد استفاده و بهره برداری محققان قرار خواهد گرفت.

آنگلیکا نویویرث، استاد رشته زبان عربی دانشگاه آزاد برلین مدیریت این پروژه را به عهده دارد.

این پروژه به سه بخش تهیه اسناد و مستندات قرآن کریم، حوزه‌ای که به حوزه داخلی موسوم شده و طی آن متون در محیط متناسب با قرآن مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و سپس در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شوند و بررسی منابع علمی و مدارک مربوط به تفاسیر قرآن کریم تقسیم می شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2016 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo