شهید آوینی

 

نهج البلاغه با ترجمه سیدجعفر شهیدی در رادیو خوانده می شود

فرازهایی از کتاب ارزشمند نهج البلاغه از فردا به مدت یک هفته در برنامه روایت شب رادیو خوانده می شود.

بازخوانی این کتاب از ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی که یکی از بهترین ترجمه ها محسوب می شود، برگرفته شده است. بازنویسی و انتخاب از گنجینه نهج البلاغه را برای رادیو معصوم خادم نیا انجام داده است.

یکی از ماندگارترین آثار استاد شهیدی ترجمه شیوا، مسجع و روان او از نهج البلاغه است که این ترجمه در سال 1369 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

بخش هایی از این کتاب گرانبها از روز شنبه هفتم مهرماه به مدت یک هفته در برنامه "روایت شب" رادیو فرهنگ خوانده می شود. این برنامه هر شب ساعت 30/23 به سردبیری محسن حکیم معانی و گویندگی بهروز رضوی پخش می شود. 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2016 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo