شهید آوینی

 
راز عدد هفت در قرآن كريم

بنا به اعلام پايگاه خبری تقريب به نقل از «العربيه»،«عبد الدائم الكحيل» مؤلف اين كتاب گفت: برای تأليف اين كتاب حدود 10سال تحقيقات علمی انجام داده است.

وی در اين كتاب نشان می‌دهد كه قرآن دارای يك نظم عددی است كه سر سلسله آن عدد هفت و توابع آن است.

وی افزود: بعد از بررسی هر آيه و تعداد حروف و كلمات آن و تعداد اين آيات و موقعيت آن در سوره خواهيم ديد كه اين اعداد حساب شده و در نهايت يكی از توابع عدد هفت است.

وی گفت: عدد هفت، 27 بار در قرآن ذكر شده و اولين عددی كه خداوند در قرآن ذكر كرده، عدد هفت است و ميان سوره "بقره" كه اولين بار عدد هفت در اين سوره آمده و سوره "نباء" كه آخرين هفت در آن ذكر شده ، 77 سوره قرار دارد.

ميان آيه 29 سوره بقره كه برای اولين بار عدد هفت آمده تا آيه 12 سوره نباء كه آخرين عدد هفت در آن آمده، 5649 آيه وجود دارد كه در آن عدد هفت و يكی از توابع عدد هفت وجود دارد كه اگر7 را ضربدر عدد 307 بكنيم، عدد بالا به دست می‌آيد.

اين كتاب دارای بخش‌های ديگری، از جمله بررسی اسرار عدد هفت در قرآن و سنت و بخش‌های ديگر نيز هست.

 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2016 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo